O nama

U poslednjih 30 godina koncepti životne sredine, zdravlja i bezbednosti stavili su na diskusiju dovoljnu i efikasniju infrastrukturu u oskudici prirodnih resursa, pijaće vode, kanalizacionih instalacija i gasnih sistema. Prateći ovaj trend, ponudili smo ono što možemo učiniti u sistemima cevovoda od plastike.

Termoplastika ima više prednosti u poređenju sa drugim sistemima. Na primer, ne sadrže toksičnu supstancu koja dovodi do zagađenja olovom, nije krhka u poređenju sa keramičkim sistemima i ne snosi rizik od abrazije kao u sistemima od čelika i betona. Iznad svega toga, termoplastični sistemi su opremljeni robusnim i sigurnim sistemima za povezivanje.

Naša istorija na ovom polju nije dugačka kao kod mnogih naših međunarodnih konkurenata. Međutim, dokazano je kako postići uspeh postavljanjem odgovarajućih ciljeva na samom početku. Implementiramo kompletan sistem kontrole kvaliteta, počev od sirovine do finalnog proizvoda, na osnovu bliskog praćenja međunarodnih standarda. U našim sistemima koristimo samo sertifikovane materijale koji su usklađeni sa specifikacijama zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti.

Naš sistem kontrole kvaliteta podleže stalnom nadzoru i usmeren je na brzo i potpuno rešavanje potreba naših kupaca. Neophodno je uspostaviti bliske i dugoročne odnose sa našim kupcima i poslovnim partnerima i svesni smo važnosti globalizacije kako bismo postigli uspeh. Ovo nam osigurava rangiranje među međunarodnim konkurentima. Sve smo ovo postigli u poslednjih sedam godina. Ipak, naš cilj je da uspeh gradimo na prošlosti i fokusiramo se na budućnost. To znači razvoj novih proizvoda i usluga, ulaganje u ljudske resurse i usmerenost na tehnologiju.

Naš cilj je da kupcima širom sveta pružimo najbolje proizvode i usluge. Ovo oblikuje našu globalnu strategiju. Imamo cilj i snagu da se takmičimo. I znamo da imamo kapacitet i iskustvo da postignemo ovaj cilj. Pored toga, svesni smo činjenice da nije moguće postići uspeh i održati poslovanje bez doprinosa naših cenjenih kupaca. Iz tog razloga ćemo i dalje davati prednost našim kupcima.