Vizija i misija

#1

Vizija

Biti vodeća marka u industriji cevovoda, koja je lider sa svojom prepoznatljivošću, ekološkom i potrošačkom orijentacijom. 

#2

Misija

Obavljati proizvodnju fitinga za cevi u skladu sa međunarodnim standardima za proizvode, na nivou koji ispunjava očekivanja kupaca, zasnovano na najsavremenijoj tehnologiji i dajući značaj istraživačkim i razvojnim aktivnostima.