Uslovi korišćenja i prodaje

USLOVI KORIŠĆENJA VEB-SAJTA I KUPOVINE PROIZVODA

Ovaj dokument (zajedno sa drugim dokumentima koji se ovde spominju) utvrđuje opšte uslove za korišćenje veb-sajta: www.games.rs (u daljem tekstu: Veb-sajt) i kupovinu proizvoda preko Veb-sajta.

Uslove korišćenja Veb-sajta i kupovine preko Veb-sajta postavlja i uređuje:

Games doo za promet igara, konzola i prateće opreme Beograd

Bulevar Mihaila Pupina 117

11070 Novi Beograd

MB: 20280409

PIB: 104957775

Šifra delatnosti: 4778-ostala trgovina na malo, novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama

Email: office@games.rs  (u daljem tekstu: Games ili mi)

Broj telefon: +381 11 40 22 668

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja Veb-sajta i kupovine proizvoda (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja), pre korišćenja Veb-sajta. Korišćenjem Veb-sajta smatra se da je korisnik upoznat sa ovim Uslovima koriščenja i da ih prihvata.

Games može da izmeni sadržaj ovih Uslova, asortiman proizvoda, cene proizvoda, kao i druge podatke koji se odnose na Veb-sajt, zbog čega su korisnici Veb-sajta dužni da prilikom svake posete pažljivo pregledaju sadržaj Veb-sajta. Prilikom korišćenja Veb-sajta ili naručivanja proizvoda preko Veb-sajta, obavezuju Vas ovi Uslovi korišćenja. Ako se ne slažete sa Uslovima i svrhom i načinom obrade Vaših ličnih podataka molimo Vas da ne koristite Veb-sajt. Ako imate pitanja u vezi sa ovim Uslovima možete da nas kontaktirati na email adresu: office@games.rs ili adresu sedišta Games-a: Bulevar Mihaila Pupina 117, 11070 Novi Beograd, odnosno putem broja telefona:063 1048 564.

 

Odricanje od odgovornosti

Games ne preuzima odgovornost za štetu koju korisnik pretrpi usled: toga što nije pročitao ove Uslove; nemogućnosti da se izvrši kupovina preko Veb-sajta iz opravdanih razloga; nemogućnosti korišćenja Veb-sajta zbog održavanja, obezbeđenja ili bilo kog drugog tehničkog razloga, kao i usled uskraćivanja pristupa Veb-sajtu zbog nedozvoljenih načina korišćenja.

 

Korišćenje Veb-sajta

Podatke (uključujući i Vaše lične podatke) koje nam date obradićemo u skladu sa ovim Uslovima, Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti i Obaveštenjem o kolačićima. Kada koristite Veb-sajt, slažete se sa obradom Vaših ličnih podataka u skladu sa navedenim dokumentima.

Korišćenjem Veb-sajta i naručivanjem proizvoda preko Veb-sajta, prihvatate da:

  • koristite Veb-sajt samo za pretragu i pravno valjane narudžbine;
  • nećete upućivati lažne ili obmanjujuće narudžbine;
  • navedena email adresa, adresa i/ili drugi kontakt podaci koje navodite su tačni, važeći i potpuni.

Naručivanjem proizvoda preko Veb-sajta pristajete da Games upotrebljava Vaše lične podatke da Vas kontaktira u svrhu izvršenja Vaše narudžbine, ukoliko je to potrebno, a u skladu sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti. Ukoliko ne navedete sve podatke koji su nam potrebni, nećete moći daizvršite kupovinu proizvoda. Kada vršite naručivanje proizvoda preko Veb-sajta, potvrđujete da imate više od 18 godina i da ste sposobni za zaključenje obavezujućih ugovora.

 

KUPOVINA PROIZVODA

Prezentacija proizvoda na Veb-sajtu predstavlja ponudu za zaključenje ugovora o kupoprodaji proizvoda.  Ugovor o kupoprodaji zajključujete sa Games-om kao prodavcem. Zaključenjem ugovora o kupoprodaji sa Games-om imate sva prava predviđena važećim propisima.

 

Naručivanje

Poručivanje je prvi korak u kupovini preko Veb-sajta. Kako biste poručili proizvode preko Veb-sajta, morate da budete registrovani korisnik. Registrovanjem ćete dobiti korisničko ime kojim ćete ubuduće pristupati Veb-sajtu prilikom poručivanja. Pošto odaberete proizvode i smestite ih u korpu, možete odabrati dva načina plaćanja:

  • platnom karticom
  • putem predračuna koji ćemo Vam poslati nakon Vaše porudžbine, ukoliko se odlučite za gotovinsko plaćanje

Games zadržava pravo da otkaže kupoprodaju ukoliko mu se učini da je došlo do nekih nepravilnosti u procesu naplaćivanja.

Isporuka proizvoda vrši se isključivo ako je proizvod u potpunosti plaćen.
Prilikom naručivanja imate mogućnost da ostavite broj Vaše Privilege kartice na osnovu koga ćemo Vam prilikom kupovine obračunati popust koji Vam pripada po osnovu članstva u Games Privilege Club-u.

 

Plaćanje
Sve cene su izražene u dinarima sa uračunatim PDV-om. Plaćanje se vrši u dinarima.
Ukoliko se odlučite za plaćanje karticom, odgovorni ste za tačnost podataka u vezi sa platnom karticom (brojeve platnih kartica). Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje obrađivač platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama navedene banke. Podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Nakon poručivanja proizvoda sa našeg Veb-sajta, i odabira plaćanja putem kartice, kontaktiraće Vas predstavnik Gasmes-a, a kako bismo potvrdili porudžbenicu.

Ukoliko se odlučite za gotovisnko plaćanje putem predračuna, predračun će Vam biti poslat na ostavljenu email adresu, bez prethodnog kontaktiranja.

Games zadržava pravo na izmenu cena i dostupnost proizvoda bez predhodnog obaveštenja. Ipak Games neće menjati cene nakon izvršene potvrde Vaše porudžbine.

 

Isporuka proizvoda
Isporuka proizvoda se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije i ne može se isporučivati van granica ove zemlje. Games se obavezuje da će proizvodi  biti isporučeni najkasnije pet radnih dana od dana poručivanja. Svi proizvodi koje su naručeni do 12h svakog radnog dana, biće dostavljeni najkasnije u roku od dva radna dana na adresu kupca. Uobičajeno vreme isporuke je 24 časa za sve gradove i veća naselja na teritoriji Srbije.

Do odstupanja i produženja roka za isporuku moze doći ukoliko primalac nije na adresi u prilikom pokušaja isporuke, ne javlja se na broj telefona koji je ostavio prilikom naručivanja proizvoda, loših vremenskih uslova ili nepredviđenih situacija u transportu na koje Games ne može da utiče.

Usluga isporuke se naplaćuje 180din za pakete mase do 2kg. U slučaju veće težine/cene transporta, Games će kontaktirati kupca sa tačnom cenom prevoza, pre slanja paketa.

Ukoliko je maloprodajna cena poručenih proizvoda u pojedinačnoj pošiljci veća ili jednaka iznosu od 2.999 din. Games snosi troškove isporuke.

Vaša obaveza je da pošiljku po prijemu proverite, i u najkraćem roku (bez odlaganja) prijavite eventualne nepravilnosti.

 

Pravo na odustanak od kupovine

U skladu sa zakonom imate pravo do odustanete od ugovora o kupoprodaji proizvoda kupljenih preko Veb-sajta bez obrazloženja u roku od 14 dana od dana kada Vam je proizvod isporučen. Ukoliko želite da odustanete od ugovora o kupoprodaji proizvoda koji je zaključen preko Veb-sajta, to možete da učinite popunjavanjem i slanjem obrasca za odustanak od ugovora koji možete naći na Veb-sajtu, a koji dobijate i uz kupljene proizvode (na poleđini računa) zajedno sa neoštećenim i nekorišćenim proizvodima poštom na adresu Games-a ili odlaskom u jednu od Gamesovih prodavnica. Ukoliko na poleđini računa niste dobili obrazac za odustanak, možete ga preuzeti ovde.

Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Games-u  i smatra se blagovremenom ako je poslata u roku od 14 dana od dana kada je proizvod dospeo u Vašu državinu, odnosno u državinu trećeg lica koje ste odredili za primaoca pošiljke.
U slučaju da odustanete od ugovora Vi snosite troškove vraćanja proizvoda i dužni ste da u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora vratite Games-u kupljene proizvode.
Games je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio za proizvode, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac o odustanku od ugovora s tim što može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije proizvode koji se vraćaju, ili dok ne dostavite dokaz da ste poslali proizvode Games-u u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.
Kupovinom proizvoda dajete izričitu saglasnost da se povraćaj uplate izvrši na Vaš tekući račun koji ćete navesti u obrascu za odustanak od ugovora.

Napominjemo da je moguće odustati od kupovine proizvoda koji su vraćeni u originalnoj amabalaži, koji nisu korišćeni ili oštećeni i koji sadrže sve dodatke i propratnu dokumentaciju (garantni list, uputstva za upotrebu i slično), kao i originalni račun.

Pravo na odustanak važi i u slučaju kupovine sofverskih proizvoda ukoliko nisu otpakovani (imaju fabrički celofan). Nemate pravo da odusutanete od kupovine softverskog proizvoda koji je otpakovan.

 

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Games online prodavnica je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.


Saobraznost proizvoda ugovoru


Obaveštavamo Vas da je saglasno zakonu Games odgovoran za nesaobraznost proizvoda ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana isporuke proizvoda Vama ili trećem licu koje ste odredili kao primaoca pošiljke.
Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana isporuke proizvoda pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku isporuke proizvoda, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom proizvoda i prirodom određene nesaobraznosti.
Games je dužan da isporuči proizvode koji su saobrazni ugovoru o kupoprodaji proizvoda.

Games odgovara za nesaobraznosti isporučenih proizvoda ugovoru ako je ona postojala u momentu isporuke proizvoda Vama ili trećem licu koje ste odredili kao primaoca pošiljke, kao i u slučaju kad se nesaobraznost proizvoda pojavila posle isporuke, a potiče od uzroka koji je postojao pre isporuke.
Games je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja.
Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana isporuke proizvoda, imate pravo da izaberete da li će se nesaobraznost otkloniti zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavite da raskidate ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi po isteku roka od šest meseci od dana isporuke proizvoda, imate pravo da izaberete da li će Games da otkloni nesaobraznost proizvoda opravkom ili zamenom.
Ne možete da raskinete ugovor o kupoprodaji proizvoda ako je nesaobraznost proizvoda neznatna.
Sve troškove koji su neophodni da bi se proizvodi saobrazili ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Games.

 

Proizvodi sa garancijom

Games jemči da su svi proizvodi iz njegvovog asortimana originalne robne marke. Games u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda.

U slučaju neizvršenja ove obaveze, Games će izvršiti zamenu proizvoda novim ili će Vam vratiti novac.

Garantni rok počinje da teče danom prodaje proizvoda sa garancijom koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca. Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datim uputstvima za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

U garanciju ne ulaze oštećenja prouzrokovana prilikom transporta nakon preuzimanja kupljenih proizvoda, oštećenja zbog nepravilne montaže ili održavanja, mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika, oštećenja zbog varijacije napona električne mreže, udara groma i pratećih pojava.
Kupac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda  koji preuzima, jer naknadne reklamacije po tom osnovu neće biti prihvaćene od strane Games-a.


Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija i načinu postupanja po primljenim reklamacijama.

Obaveštavamo Vas da reklamacije na proizvode kupljene preko Veb-sajta možete da izjavite u jednoj od naših prodavnica, elektronskim putem na email adresu: reklamacije@games.rs ili preko broja telefona: 063 1048 518. Prilikom izjavljivanja reklamacije dužni ste da dostavite proizvode na koju se reklamacija odnosi, račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini tih proizvoda (kopija računa, slip i sl.), kao i garantni list ukoliko je reč o proizvodima sa garancijom.
Prilikom dostavljanja proizvoda niste dužni da dostavite ambalažu.
Po prijemu reklamacije izdaćemo Vam pismenu potvrdu ili ćemo Vas elektronskim putem obavestiti da potvrđujemo da smo primili Vašu reklamaciju, odnosno saopštićemo Vam broj pod kojim je onazavedena u evidenciji primljenih reklamacija.
Najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pismenim ili elektronskim putem odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju. Odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o Vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

 

Zaštita privatnosti korisnika

U ime Games online prodavnice obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Games online prodavnice (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.